Picture of me

Software testing in Norway

Welcome to Hans Schaefer's home page!

Public seminars

Consulting Services In Software Testing

  • You need support in testing software, to improve your testing, or someone to teach your people better ways to test?
  • You need an in-house seminar or consulting? Most of the topics in reviewing, software test design and test management.

Seminars about Software Testing

Here is a description of my other testing seminars (WORD document). I teach them in Norwegian, English or German.
Additionlly I teach ISTQB advanced level seminars.

With Tilo Linz and Andreas Spillner, I am the author of Software Testing Foundations, a book covering the knowledge you need to pass the ISTQB Certified Testing exam - Foundation level.


ISTQB - Norwegian Testing Board

The International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) has defined a curriculum for software testers. Your knowledge about software testing can be certified according to this curriculum. There are three levels, foundation, advanced and expert. There is also a glossary of testing terms.

I member of the Norwegian Testing Board. We are organizing exams in Norway in both Norwegian and English languages.

Norwegian Testing Board is even offering examination for Requirements Engineering (IREB).

ISTQB Exams in Norway

If you want to take the exam, please register through the Norwegian Testing Board exam manager. You need to specify your language choice: Norwegian or English as well as the exam level. The exam does not require you to attend a seminar. Any other than ISTQB Foundation Level exams can only be taken in English. You find a form for registration on www.istqb-norge.no. If you want to prepare yourself for the Foundation exam, you may read the "Software Testing Foundations" book, written by two colleagues (Tilo Linz and Andreas Spillner) and me.

Note: I only help organizing exams. As I teach seminars, I have no access to neither exam questions nor the exam room. That task is done by other people of the Norwegian Testing Board. In principle, an exam will be held at least once per half year in any major city in Norway.

Take this trial exam! (Norwegian) (English): If you achieve more than 75% correct results in this exam, you should stand a good change to get certified at the foundation level.

Til alle som har planer om å ta ISTQB Foundation-eksamen (in Norwegian)

Pensum for ISTQB Foundation dekker 6 hovedkapitler, og eksamen inneholder spørsmål relatert til alle disse områder. ISTQB definerer et testrammeverk med inndelinger og begrep som ikke nødvendigvis er sammenfallende med hva du er vant til fra før fra ditt daglige arbeid. Dersom det i tillegg er flere områder du ikke har vært bort i tidligere, kan det bli for mye ny kunnskap på kurset for å kunne huske alt på eksamen som er på kursets siste dag.

Dvs. du kan ikke nødvendigvis regne med å få nok kunnskap for å bestå eksamen bare ved å gå på et kurs. Jeg anbefaler derfor alle å gjøre følgende forberedelser FØR KURSET:

  • Sett deg inn i Foundation syllabus (Engelsk: www.istqb.org, norsk: www.istqb-norge.no - kan hentes på de respektive sidene). Vurder hvilke områder som er nye for deg og les spesielt disse.
  • Sett deg inn i ISTQB-terminologien (Engelsk: www.istqb.org, norsk: www.istqb-norge.no - kan lastes ned).
  • Les læreboken, og spesielt kapitlene som du har ingen/liten erfaring i fra før. Det anbefales å lære spesielt sakene i kap. 4 i syllabus. Dette kapittel beskriver teknikkene for å finne testeksempler med eksempler. Dette er nytt stoff for mange. Dette kapittel er spesielt viktig for de som ikke har programmeringsbakgrunn! Dersom du aldri har vært testleder, eller du er eneste person i et prosjekt som jobber med testing, er det en fordel hvis du leser gjennom test management-kapittelet i syllabus og lærebok. Legg spesielt merke til rollefordelingen. Gjør du disse forberedelser, har du mye mer utbytte av kurset og du har veldig gode sjanser å bestå eksamen med godt resultat og bli en bedre tester!

More material for downloading ...


Special Interest Group in Software Testing

http://norsktestforum.com/ - just register!

In the Norwegian Computer Society.

If you work in the software testing field, the Norwegian Computer Society may be the place to go to, for further links. There are working groups in Oslo, Stavanger/Haugesund, Trondheim and Bergen. Several meetings and seminars are organized every year. We are always on the lookout for people who want to organize or present at a meeting.

International:

Weekend testing: Online tasks for testing where you can really train doing a testing job, and discuss the results.

Books

See <https://www.StickyMinds.com/> under "Books" for Software Testing and Software Quality Engineering's book list.

This is the ISTQB Foundation Level Certificate study book: Tilo Linz, Andreas Spillner and Hans Schaefer, Software Testing Foundations,  4th edition Rocky Nook, 2014.